Heilbronner Schauplätze: Neckarbrücke | Fleinertorbrunnen

Heilbronner Schauplätze: Neckarbrücke | Fleinertorbrunnen
(Foto Stadtarchiv Heilbronn)

Neckarbrücke und Kaiserstraße; um 1940

Fleinertor-Brunnen; um 1940

(Foto Stadtarchiv Heilbronn)